ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เรามุ่งมั่นในคุณภาพเสถียรภาพและความสม่ำเสมอและมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าของเรา
อุปกรณ์ทดสอบ
นำเข้าอุปกรณ์ทดสอบจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นำเข้าอุปกรณ์ทดสอบจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เช่น Robograph (เยอรมนี), XRF (ญี่ปุ่น), Profiler (ญี่ปุ่น), Laser Grit Distributor (เยอรมนี),
3D Coordinator, เครื่องทดสอบความแข็งแรง, Surface Magnetic Distributor, เครื่องวิเคราะห์ช่วงเวลาแม่เหล็ก ฯลฯ